Maksmiskord maakoolides

1.Treeningu osavõtutasu( Nissi, Turba, Ääsmäe)

1.1 Jalgpallitreeningute osavõtutasu on hooajapõhine, mille sisse kuuluvad ka puhkused.

1.2 Osavõtutasu on võimalik maksta vastavalt lapse eestkostja soovile:

VALLA SOODUSTUS VALLA SOODUSTUSETA
Ühekuuline osamakse 35€ Ühekuuline osamakse 55€
Hooajapõhine osamakse 420€ Hooajapõhine osamakse 660€

NB! Hooaja maksu suurus kehtib juhul, kui eestkostja on kinnitanud Saue Jalgpalliklubile lapse pearaha õiguse.  Kui eestkostja on kinnitanud pearaha õiguse mõnele muule klubile, siis on Saue Jalgpalliklubil õigus lisada õppemaksule igakuiselt 20€

1.3 Treeningud toimuvad 2 korda nädalas v.a. pausidel (talvepuhkus, suvepuhkus, pühad)

1.4 Kui lapse eestkostja ei ole täpsustanud, millise perioodi kaupa soovib jalgpallitreeningute osavõtutasu tasuda, siis Saue JK rakendab tasumist ühekuulise osamaksena

1.5 Osavõtutasu maksmine toimub Saue JK poolt 3ndal kuupäeval saadetud arve alusel, mis on vaja tasuda sama kalendrikuu 10ndaks kuupäevaks. Arve tasumine toimub pangaülekande teel, kus selgitusse tuleb märkida arve number, lapse nimi kelle eest tasutakse ja periood mille eest tasutakse. (nt Arve nr. 100000123, Peeter Tamm, september)

1.6 Saue JK treeningute osavõtutasu on hooajapõhine, mitte trennikorrapõhine. Juhul, kui laps liitub klubiga keset hooaega, siis arvestab Saue JK osavõtutasu suuruse hooajal alles jäänud kuude järgi (s.h treeningutega liitumise kalendrikuu)

1.7 Kui laps on puudunud treeningutelt haiguse või vigastuse tõttu 4 järjestikust nädalat on eestkostjal õigus toadelda vabastus järgmise kuu osavõtumaksust juhul, kui puudutud kuu eest on tasutud.

1.8 Osavõtutasu tasaarvestmise eelduseks on asjaolu, et eestkostja on teavitanud Saue JK-d tasaarveldamis soovist enne arvete väljastamist. Selleks kirjutab eestkostja vabas vormis avalduse, kus on väljatoodud puudutud aeg ja lapse nimi. Avaldus tuleb saata e-mailile arved@sauejk.ee

1.9 Järgnevatel aastatel on Saue JK õigus osavõtutasu suurust ja treeningtingimusi muuta.

1.10 Kui treeningute osavõtutasu on tasumata kahe või rohkem kalendrikuu lõikes, jätab klubi endale õiguse last mitte treeningutele lubada.

2. Soodustused

2.1 Kui ühest perekonnast osaleb Saue JK, kui organisatsiooni treeningutel rohkem kui üks laps, siis osavõtutasu teise ja enama lapse kohta on -50%. (Soodustus kehtib nooremate/noorema laste/lapse kohta avalduse esitamisel- vabas vormis avaldus e-mailile info@sauejk.ee

2.2 Makseraskustega perekonnad saavad avalduse alusel taotleda osavõtutasu soodustust. Sellisel juhul tuleb esitada Saue JK-le vabas vormis avaldus, kus väljatoodud selgitused perekonna majandusliku olukorra kohta e-mailile info@sauejk.ee. Saue JK menetleb ja vastab sellele 3 tööpäeva jooksul.

3. Treeningutega liitumine ja loobumine

3.1 Saue JK treeningutega saab liituda Saue JK poolt etteantud avalduse alusel, mille täidab lapse eetskostja.

3.2 Treeningutega liitumise avaldus on tähtajatu ja kehtib kuni eestkostja esitab treeningutest loobumise avalduse

3.3 Treeningutest loobumiseks tuleb teavitada Saue JK-i 30 kalendripäeva varem. Loobumiseks saadab lapse eestkostja vabas vormis avalduse e-maili aadressile info@sauejk.ee. Saue JK kinnitab avalduse kättesaamist 3 tööpäeva jooksul.

3.4 Juhul kui lapse eestkostja on tasunud jalgpallitreeningute osavõtutasu eelseisva (alates järgmisest kuust) perioodi kohta, tagastab Saue JK eestkostjale osavõtutasu eelseisva perioodi eest. (nt laps loobub treeningutest märtsis, kuid eestkostjal on tasutud eelnevalt aprilli eest, siis tagastab klubi aprilli osavõtumaksu)

4. Muud tingimused

4.1 Treeningud toimuvad aastaringselt v.a riigipühad,jõulupuhkus, suvepuhkus, või erakorralised pausid (vt 4.2)

4.2 Erakorralised pausid võivad olla tingitud treeneri haigestumisest, koolitusreisist, võistlustel viibimisest või tehnilistel põhjustel treeningutele mitte jõudmine. Saue JK teeb endast kõik oleneva ja sõltuva, et ükski treening ei jääks ära.

Klubi rekvisiidid:
MTÜ Saue Jalgpalliklubi
Õppemaksu konto: EE117700771002828098 LH j

KOOSTÖÖPARTNERID

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

MTÜ SAUE JALGPALLIKLUBI

Reg. number: 80059728

Arveldusarve: LHV EE117700771002828098

Aadress: Kesa 3, Saue 76 505

E-mail: info@sauejk.ee

Telefon: +372 55 200 79