Maksmiskord lasteaedades

1. Mõisted ja selgitused

1.1. Saue JK viib läbi palli- ja sportmängude treeninguid 3-7aastastele lastele lasteaias kohapeal. Treeningutel arendatakse laste algseid motoorseid, vaimseid ja sotsiaalsed oskusi läbi mänguliste harjutuste, ning kõike seda sõbralikus ja positiivses keskkonnas. Kõik see tagab lapse eakohase ettevalmistuse tegelemaks tulevikus omale sobivaima spordialaga.

1.2. Saue JK treeningud kestavad lasteaias 30minutit ja toimuvad 1 kord nädalas. Treeningu kestvus on 30 minutit, sest sellel perioodil on lapse tähelepanu, keskendumine ja motivatsioon maksimaalne. Lisaks soovime, et laps tuleks ja läheks treeningutelt positiivse emotsiooniga, ning ootaks meie treeninguid. Positiivne emotsioon seonduvalt spordiga varajases nooruses on vundamendiks, et laps soovib olla sportlik ka tulevikus.

2. Treeningute osavõtutasu

2.1.Treeningute osavõtutasu – kuuline tasu Saue JK treeningutel osalemise eest lasteaias on 22€. Treeningud ei jagune kuudele proportsionaalselt ja võrdselt (Näiteks: detsembrikuus on pühade tõttu treeninguid vähem, aga mõnes kuus on tavapärase 4 treeningu asemel 5 treeningut).

2.2. Treeningute eest on võimalik tasuda osamaksetena vastavalt eestkostja soovile:

1. Ühekuuliste osamaksetena, mille suurus on 22 eurot.

2. Hooaja osamaksena (sept.-mai), mille suurus on 198 eurot.

2.3. Kui lapse eestkostja ei ole täpsustanud, millise perioodi eest soovib ta treeningute osavõtutasu tasuda, siis Saue JK rakendab tasumist ühekuuliste osamaksetena.

2.4. Treeningute osavõtutasu maksmine toimub Saue JK poolt 10ndal kuupäeval saadetud arve alusel, mis on vaja tasuda kalendrikuu 17ndaks kuupäevaks. Arve tasumine toimub pangaülekande teel, kus selgitusse tuleb kirjutada arve number, lapse nimi ja periood mille eest tasutakse. Erandiks on septembrikuu, kus kogume nimekirju mistõttu võivad arved tulla vahemikus 20-30 september.

2.5. Saue JK treeningute osavõtutasu on arvestatud kuupõhiselt, mitte treeningkorrapõhiselt.

2.6. Kuna Saue JK treeningute osavõtutasu on kuupõhine, siis treeningkorrapõhist tasaarvestamist ei toimu v.a juhul, kui laps on puudunud treeningutest 100% kalendrikuu treeningutest, mis annab lapse eestkostjale õiguse taotleda osavõtutasu vabastust järgmise kuu arvest. (näiteks: kui laps mingil põhjusel ei saa osaleda ühe kalendrikuu treeningutel, kuid puudutud kuu arve on tasutud, siis järgmise kuu arvest on eestkostja vabastatud)

2.7. Osavõtutasu tasaarvestamise eelduseks on asjaolu, et lapse eestkostja on teavitanud Saue JK-d tasaarveldamise soovist enne arvete väljasaatmist.

2.8. Osavõtutasu tasaarvestamiseks esitab lapse eestkostja vabas vormis avalduse, kus väljatoodud treeningutest puudutud aeg ja lapse nimi. Avaldus tuleb saata e-mailile info@sauejk.ee. Saue JK vastab avaldusele 5 tööpäeva jooksul.

2.9. Kui laps liitub Saue JK treeningutega kuu kolmandal või neljandal nädalal tehakse erandkorraliselt lasteaia sportmängude treeningute osavõtutasult 50% soodustust. Kui treeningutega liitutakse esimesel või teisel treeningnädalal, siis soodustus ei kehti.

2.10. Saue JK-l õigus osavõtutasu suurust ja treeningtingimusi muuta hooaegade vahel.

2.11. Saue JK osavõtutasult on võimalik eestkostjal/maksjal taotleda tulumaksutagastust.

3. Soodustused

3.1. Kui ühest perekonnast osaleb Saue JK, kui organisatsiooni treeningutel rohkem kui üks laps, siis osavõtutasu teise ja enama lapse kohta on -50%. (Soodustus kehtib noorema/nooremate lapse/laste kohta avalduse esitamisel – vabas vormis info@sauejk.ee e-mailile).

3.2 Makseraskustega perekonnad saavad avalduse alusel taotleda osavõtutasu soodustust. Sellisel juhul tuleb esitada Saue JK-le vabas vormis avaldus, kus väljatoodud selgitused perekonna majandusliku olukorra kohta. Saue JK menetleb avaldust ja vastab sellele 3 tööpäeva jooksul.

4. Treeningutega liitumine ja loobumine

4.1. Saue JK treeningutele saab liituda lasteaias registreerimilehte täites või Saue JK poolt etteantud avalduse täitmisel.

4.2. Treeningutest loobumiseks tuleb teavitada Saue JK-d 14 kalendripäeva varem. Loobumiseks saadab lapse eestkostja vabas vormis avalduse e-maili aadressile info@sauejk.ee. Saue JK kinnitab avalduse kättesaamist 5 tööpäeva jooksul.

4.3. Juhul kui lapse eestkostjal on jäänud ettemaks eelseisvateks kuudeks ning soovib loobuda treeningutest, tuleb sellest teavitada Saue JK-d ja vastav ettemaks kantakse eestkostjale tagasi.

5. Muud tingimused

5.1. Treeningud toimuvad aastaringselt va riigipühad, erandolukorrast tingitud pausid. Saue JK kollektiivne jõulupuhkus on kattuvuses Eesti koolide talevavaheajaga.

5.4. Saue JK tunniplaani kohaselt toimuvad treeningud 1 kord nädalas.

5.3. Treeningutega liitumise avaldus on tähtajaline ja kestab antud hooaja lõpuni. Uueks hooajaks lepingu pikendamiseks tuleb sellest teatada info@sauejk.ee

5.4. Kui treeningute osavõtutasu ei ole tasutud 2 või rohkem kalendrikuud, siis laps ei saa osaleda enam treeningutel.

5.5. Klubist tingitud põhjustel ära jäänud treeningud(treeneri haigestumisel, koolitusreisid, võistlustel viibimine või tehnilistel põhjustel treeningutele mitte jõudmine). Saue JK teeb kõik endast oleneva koostöös lasteaiaga, et klubist tingitud põhjustel ärajäänud treeningud asendada mõnel muul ajal (treeningute ette- ja järeletegemine)

6. Vääramatu jõud

6.1. Vääramatu jõu korral pikenevad lepinguga sätestatud tähtajad aja võrra, mille vältel vääramatu jõu tõttu esinenud takistus ei lubanud teenust osutada või kasutada.

KOOSTÖÖPARTNERID

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST

MTÜ SAUE JALGPALLIKLUBI

Reg. number: 80059728

Arveldusarve: LHV EE117700771002828098

Aadress: Kesa 3, Saue 76 505

E-mail: info@sauejk.ee

Telefon: +372 55 200 79